Blankett kassanot.A6 2x50 st fl.karb 

Numrerade kassanotor (1–50) med en (1) kopia. Klammerhäftade; stam i överkanten. 2 x 50 blad.