Kassabok A4L/23 uppsl 14 kolumner 

9 dubbel- och 5 enkelkolumner. Broschyrband. 297 x 210 mm.