PUL- Personuppgiftslagen

Senast uppdaterat: [2016-11-18]

1.    Nordicink är mån om din personliga integritet

Nordicink ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För Nordicink är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser.

I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

2.    Nordicink är personuppgiftsansvarig

Nordicink är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och EU-direktivet 95/46/EC (s.k. Dataskyddsdirektivet).

Som personuppgiftsansvarig tar Nordicink ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på Nordicink.

Nordicinks kontaktuppgifter är följande.

Nordicink 
Box 1644, SE-758 53 Uppsala, Sverige
E-post: info@nordicink.se 
Organisationsnummer: 556712-5777
VD och behörig företrädare: Martin Benckert
Momsregistreringsnummer: [556712-5777]

3.    Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer.

4.    För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Nordicink för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

För att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida.

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

5.    Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till godkända samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

Vi använder cookies och andra verktyg, t.ex. verktyg för webbanalys, för att automatiskt samla in information om dig när du använder Nordicinks hemsidor. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen på Nordicinks hemsidor.

För mer information om cookies, klicka här.

Dina uppgifter lagras i Sverige och behandlas inom koncernen. I enstaka fall även utanför EES-området. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6.    Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till godkända affärspartners som behandlar personuppgifter för Nordicinks räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt avtal som säkerställer att behandlingen sker under samma former hos avtalsparten som hos Nordicink. Vi kräver vidare att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis, att vi vidarebefordrar adressuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Nordicink.

7.    Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På Nordicink skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering.

8.    Information, registerutdrag m.m.

Du har rätt att kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller irrelevant kan du vända dig till oss och skriftligen begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har registrerat om dig. En sådan ansökan om registerutdrag görs skriftligen till Nordicinks kundtjänst.

Som kund hos Nordicink har du har alltid rätt att motsätta sig att personuppgifterna används för marknadsföringsändamål  (t.ex. utskick av nyhetsbrev eller erbjudanden). Du kan kontakta oss antingen via brev till Nordicink, Box 1644, SE-758 53 Uppsala, Sverige eller via kundtjänst.

Om du önskar ytterligare information om vår behandling av personuppgifter eller om Nordicinks användning av cookies är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

9.    Samtycke

Genom att frivilligt lämna personuppgifter på Nordicinks hemsida samtycker du till att Nordicink behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning.
Du kan när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum.

10.    Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av oss. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn.
Vi rekommenderar dig att läsa igenom denna Personuppgiftspolicy varje gång du besöker Nordicinks hemsida för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.